Skip to content
Jarkko Erikshammar
Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Adjunct University Lecturer
Luleå University of Technology
Industrialized and sustainable construction
Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

CV

Educational list of qualifications

Publications

Conference paper

En konceptuell logistikmodell för planering inom anläggning (2020)

Erikshammar. J, Johansson. A
Part of: PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2020, Artiklar från konferensen på KTH Södertälje 21 oktober 2020, s. 1-300, KTH Royal Institute of Technology, 2020
Conference paper

Slöseri i produktionsprocessen för vägentreprenader (2020)

Erikshammar. J, Bergbom. A
Part of: PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2020, Artiklar från konferensen på KTH Södertälje 21 oktober 2020, s. 1-300, 2020
Conference paper

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia