Jarkko Erikshammar
Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Adjunct University Lecturer
Luleå University of Technology
Industrialized and sustainable construction
Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

CV

Educational list of qualifications

Publications

Conference paper

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia
Conference paper

Ökad samverkan i försörjningskedjan genom sälj- och verksamhetsplanering (2016)

En analys av ett SME sågverks metod och process
Erikshammar. J, Stehn. L
Part of: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, s. 65-75, 2016
Conference paper

Aktivitet: Influenser från andra branscher (2015)

Lean och SCM i bygg – möjligheter och utmaningar
Erikshammar. J
Paper presented at : Brains & Bricks årskonferens : Logistik ‐ katalysator för effektivt byggande?" 12/11/2015 - 12/11/2015
Conference paper

Activity: Parametric Value Stream Mapping Framework (2014)

A Case Study of a Small Swedish Industrialized House-Building Supplier
Erikshammar. J
Paper presented at : Annual Conference of the International Group of Lean Construction : understanding and improving project based production 25/06/2014 - 27/06/2014