Hoppa till innehållet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 65 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar.

Foto: Richard Renberg
I media: ”Om inte vi lyckas med detta kommer ingen att göra det”

Ökade krav på säkerhet, koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktivitet driver fram en teknikomställning inom gruvindustrin. En av de ledande aktörerna i detta paradigmskifte är NEXGEN SIMS, ett EU-sponsrat konsortium med 13 partners – med Epiroc vid rodret – som har som mål att demonstrera fungerande autonoma processer i verkliga gruvmiljöer under de kommande tre åren.

Moln. Bildkälla: Wikimedia Commons
Bioteknik för minskade utsläpp

Ett koldioxidneutralt kretslopp.

Nils Jansson, Luleå tekniska universitet Foto: Privat
I media: Vem älskar en gruva?

– Det vore ju idealiskt för batteriindustrin att ha en koboltutvinning så nära inpå. Men det faller ändå alltid tillbaka på de geologiska förutsättningarna; först måste man veta vart fyndigheter som lämpar sig för brytning finns, säger Nils Jansson, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå universitet.

Bio4energy
Doktorand nummer hundra firar disputation

I dagarna blev Mojtaba Nobandegani den hundrade att doktorera vid Luleå tekniska universitet som en del av Bio4Energy.

Uday Kumar
Snabb digitalisering av underhåll inom industrin

Industrin genomgår nu en omfattande förändring när underhåll planeras och registreras digitalt. Målet är att göra rätt insatser vid rätt tillfälle för att minimera antalet avbrott i produktionen.– En stor del av vår forskning är inriktad på att hitta lösningar för att komma dit, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: C och F-Huset, R och T-paviljong, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18