Hoppa till innehållet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 65 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar.

Dator
Nya projekt finansierade av Formas

Årets utlysning från Formas blev framgångsrik för institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Privat
"Studenterna ges en förmåga att angripa nya problem och se möjligheter till nya lösningar"

Namn: Per Hultman Arbetsplats: Scania CV AB Tjänst: Crisis Manager och brandingenjör

Värdering av åtgärder för energieffektivisering
Värdering av åtgärder för energieffektivisering

Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer.

I media: Isläget i Norrbotten utvecklas i rask takt
I media: Isläget i Norrbotten utvecklas i rask takt

Isläget förändras snabbt i Norrbotten just nu. Efter en längre period av konstant kyla, berättar forskaren Vasiola Zhaka på Luleå tekniska universitet.

Wasa
Ny rapport om byggnader i trä i kallt klimat – erfarenheter från Antarktis

Byggnader som står ouppvärmda någon del av året löper risk för fukt i isolerande skikt i klimatskalet.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: C och F-Huset, R och T-paviljong, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18