Hoppa till innehållet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 65 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar.

SUN - grön omställning
Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

I norra Sverige finns malm, skog och vatten. Naturresurser som behövs för en industriell omställning. Men här ställs också intressekonflikterna kopplade till naturresursutvinning på sin spets.

Studenter inom arkitektur på symposium i Haparanda-Tornio
Studenter inom arkitektur på symposium i Haparanda-Tornio

Arktis är hem för över 4 miljoner människor, varav cirka 3 miljoner bor i städer. Men väldigt lite forskning om urban hållbarhet genomförs denna del av världen.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: C och F-Huset, R och T-paviljong, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18