Avdelningen för industriellt och hållbart byggande

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande (IHB) omfattar forskningsämnena Byggproduktion och Träbyggnad.

Avdelningens verksamhet innefattar forskning och utbildning om byggprocessen från planering och projektering till byggande. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen, industriella och traditionella bygg- och produktionssystem, primärt för husbyggande men även för anläggningsbyggande. Vi forskar också inom virtuellt och energieffektivt byggande genom visualisering, analys och simulering. Avdelningen engagerar sig i två laboratorier: MCE-laboratoriet och Virtual Reality Lab.

Avdelningen ansvarar för ett 20-tal grundutbildningskurser och ansvarar i huvudsak för inriktningen Byggande inom Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad samt inriktningen Husbyggnad inom Civilingenjör Arkitektur.

Antalet medarbetare är ca 30.

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 28 oktober 2015

Uppdaterad: 17 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017