Hoppa till innehållet
Lars Stehn (t.v.), ämnesföreträdare för forskningsämnet Byggproduktion och teknik. Johan Larsson (t.
Lars Stehn (t.v.), ämnesföreträdare för forskningsämnet Byggproduktion och teknik. Johan Larsson (t.h.), avdelningschef för avdelningen Industriellt och hållbart byggande. Foto: Per Pettersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande (IHB) omfattar forskningsämnet Byggproduktion och teknik.

Avdelningens verksamhet innefattar forskning och utbildning om byggprocessen från planering och projektering till byggande. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen, industriella och traditionella bygg- och produktionssystem, primärt för husbyggande men även för anläggningsbyggande. Vi forskar också inom virtuellt och energieffektivt byggande genom visualisering, analys och simulering. Avdelningen engagerar sig i två laboratorier: MCE-laboratoriet och Virtual Reality Lab.

Avdelningen ansvarar för ett 20-tal grundutbildningskurser och ansvarar i huvudsak för inriktningen Byggande inom Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad samt inriktningen Husbyggnad inom Civilingenjör Arkitektur.

Antalet medarbetare är ca 30.

Vår forskning

Studenterna Fanny Erstam och Moa Håkansson
Student i fokus: Fanny Erstam & Moa Håkansson

Möt Fanny Erstam och Moa Håkansson som just nu läser sin sista termin på Civilingenjörsprogrammet i Arkitektur med inriktning mot Husbyggnad.

Erika Hedgren
Installationsföreläsning: Den offentliga affären – en underutnyttjad potential för omställning?

Innovationsupphandling som verktyg för att tänka nytt för den hållbara och digitala omställningen av samhällsbyggandet är högaktuellt. Inte minst på grund av Agenda 2030, klimatkrisen, den demografiska utvecklingen och digitaliseringens möjligheter. Hur kan innovationsupphandling och den offentliga beställarens efterfrågan användas som omställningsverktyg, vilka är framgångsfaktorerna och vilka är hindren som behöver överbryggas? Erika Hedgren är ny adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon föreläste den 21 december om var forskningsfronten ligger i dag och vad som behövs för att åstadkomma omställningen.

Doktorandworkshop med doktorander och seniorer från IHB, juni 2022.
Industriellt och hållbart byggande – summering året 2022

Året har inneburit både en del utmaningar i kölvattnet av pandemin, men också väldigt mycket positivt i form av nya projekt, medarbetare och publiceringar.