Hoppa till innehållet

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande (IHB) omfattar forskningsämnet Byggproduktion och teknik.

Avdelningens verksamhet innefattar forskning och utbildning om byggprocessen från planering och projektering till byggande. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen, industriella och traditionella bygg- och produktionssystem, primärt för husbyggande men även för anläggningsbyggande. Vi forskar också inom virtuellt och energieffektivt byggande genom visualisering, analys och simulering. Avdelningen engagerar sig i två laboratorier: MCE-laboratoriet och Virtual Reality Lab.

Avdelningen ansvarar för ett 20-tal grundutbildningskurser och ansvarar i huvudsak för inriktningen Byggande inom Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad samt inriktningen Husbyggnad inom Civilingenjör Arkitektur.

Antalet medarbetare är ca 30.