Hoppa till innehållet

Välkommen till institutionen för teknikvetenskap och matematik. Det är här det händer!

Institutionen för teknikvetenskap och matematik har framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare.

Vår fokus ligger på industriell samverkan OCH vetenskaplig excellens och vi utmärker oss på alla nivåer. Vi har utmärkta laboratorier och utrustning i världsklass inom områden som tribologi, material, energi, elkraft, strömningslära, hållfasthetslära, trä- och bionanokompositer. Våra forskare leder internationella projekt inom en rad områden.

Här kommer några smakprov: Forskare leder stort projekt inom energisektornLyckade fäldtest med koldioxidfångareMunskydd hindrar spridning av partiklar.

Våra engagerade lärare bidrar till vår excellens inom utbildning. Precis som vårt goda samarbete med industrin som ger studenterna möjlighet att arbeta med skarpa projektuppgifter under sin utbildning.

Foto: Lars Andersson
Stärkt nordiskt vätgassamarbete

Under två dagar samlades 150 experter, investerare och beslutsfattare från framför allt Sverige och Finland på Luleå tekniska universitet för att öka samarbetet inom den nordiska vätgasindustrin. På konferensen togs ett antal action-points fram som ska utgöra grunden till en gemensam handlingsplan för Bottenviken som planeras bli världens största vätgasvik.

MAX IV
LTU samarbetar med MAX IV i unikt utbildningsprogram

PRISMAS, ett tvärvetenskapligt doktorandprogram som involverar nio svenska universitet och MAX IV, lanseras i januari 2023. Programmet är inriktat på FN:s globala mål och Horisont Europas centrala forsknings- och innovationsområden. Målet är att skapa ett nätverk av nästa generations experter inom synkrotronljusbaserad forskning ochunderlätta för universitet och industri att till fullo utnyttja världsledande synkrotonljusanläggningar som MAX IV.

Foto: Mats Högberg
Tobias Vahlne ny verksamhetsledare för Arctic Center of Energy

Tobias Vahlne tillträder som verksamhetsledare för Arctic Center of Energy (ACE). Tobias har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan akademi och industri och kommer senast från rollen som Senior Business Developer på KTH. Han ser fram emot att få sätta Arctic Center of Energy på kartan som ett världsledande kompetenscenter som påskyndar elektrifieringen av samhället.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: E-huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 - 49 10 00

I Skellefteå:
Luleå tekniska universitet
Postadress: 931 87 Skellefteå
Besöksadress: Forskargatan 1, Campus Skellefteå, Skellefteå
Telefon: 0910 - 58 53 00