Hoppa till innehållet

Välkommen till institutionen för teknikvetenskap och matematik. Det är här det händer!

Institutionen för teknikvetenskap och matematik har framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare.

Vår fokus ligger på industriell samverkan OCH vetenskaplig excellens och vi utmärker oss på alla nivåer. Vi har utmärkta laboratorier och utrustning i världsklass inom områden som tribologi, material, energi, elkraft, strömningslära, hållfasthetslära, trä- och bionanokompositer. Våra forskare leder internationella projekt inom en rad områden.

Här kommer några smakprov: Forskare leder stort projekt inom energisektornLyckade fäldtest med koldioxidfångareMunskydd hindrar spridning av partiklar.

Våra engagerade lärare bidrar till vår excellens inom utbildning. Precis som vårt goda samarbete med industrin som ger studenterna möjlighet att arbeta med skarpa projektuppgifter under sin utbildning.

Campus i Skellefteå.
Digitaliseringsprojekt skapar unik energilösning

Vinnova har beviljat projektet ”Digital stadsutveckling - campus Skellefteå” där Luleå tekniska universitet samverkar med ABB, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. I projektet kommer man att bygga ett energy management-system för att ta sig an utmaningen att i tid och rum flytta effektbehov på en geografisk plats och på så vis nyttja infrastrukturen effektivare och mera resurssnålt.

Kol - Creative Commons
Satsning på biokol för fossilfri järn- och stålproduktion

Forskargrupper och teknikutvecklingsföretag deltar i ett nystartat projekt där de tar stora steg mot att fasa ut användningen av fossilt kol inom järn- och stålindustrin i Sverige. Fokus ligger på forskning kring produktion av biokol. Professor Kentaro Umeki vid Luleå tekniska universitet kommer att delta och leda en stor del av projektet som stöttas av Energimyndigheten med 12 miljoner kronor.

Foto: Patrik Öhman
Almedalen lockade nyfikna på vätgas

På Luleå tekniska universitets vätgasseminarium på Almedalen var det fullsatt. Utgångspunkten var de stora nydanande industrisatsningarna med grön vätgas i norra Sverige, som beräknas få stor betydelse globalt. Efteråt var det både vanliga medborgare, industrirepresentanter, forskare och politiker som tog chansen att ställa sina frågor till de medverkande.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: E-huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 - 49 10 00

I Skellefteå:
Luleå tekniska universitet
Postadress: 931 87 Skellefteå
Besöksadress: Forskargatan 1, Campus Skellefteå, Skellefteå
Telefon: 0910 - 58 53 00