Hoppa till innehållet

Välkommen till institutionen för teknikvetenskap och matematik. Det är här det händer!

Institutionen för teknikvetenskap och matematik har framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare.

Vår fokus ligger på industriell samverkan OCH vetenskaplig excellens och vi utmärker oss på alla nivåer. Vi har utmärkta laboratorier och utrustning i världsklass inom områden som tribologi, material, energi, elkraft, strömningslära, hållfasthetslära, trä- och bionanokompositer. Våra forskare leder internationella projekt inom en rad områden.

Här kommer några smakprov: Forskare leder stort projekt inom energisektornLyckade fäldtest med koldioxidfångareMunskydd hindrar spridning av partiklar.

Våra engagerade lärare bidrar till vår excellens inom utbildning. Precis som vårt goda samarbete med industrin som ger studenterna möjlighet att arbeta med skarpa projektuppgifter under sin utbildning.

”Spännande praktikplats där man lär sig mycket”

Joel Östman och Ludvig Karlsson, som går sjunde klass på NLV Bergviken samt Nya läroverket, passade på att utföra sin praktik vid Luleå tekniska universitet. De fick pröva på en att arbeta i skid-och snölabbet och hållfasthetsläras lab.

Per Ståhle blev årets Odqvist-föreläsare

Den 15–16 juni var Luleå tekniska universitet värd för konferensen Svenska Mekanikdagar med 75 presentationer och drygt 100 deltagare. På konferensens första dag presenterades årets Odqvist-föreläsare, Per Ståhle.

Foto: Pixabay
Vätgas ger markeffektiv produktion av biodrivmedel

Brasilien är världens näst största producent av biodrivmedel. En ny internationell forskningsstudie där Luleå tekniska universitet medverkar, visar att produktionen av förnybara bränslen från sockerrör i Brasilien kan ökas med mer än 40 procent, utan att odla mer mark. Med hjälp av vätgas nyttjas varje sockerrör bättre i biodrivmedelsproduktionen.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: E-huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 - 49 10 00

I Skellefteå:
Luleå tekniska universitet
Postadress: 931 87 Skellefteå
Besöksadress: Forskargatan 1, Campus Skellefteå, Skellefteå
Telefon: 0910 - 58 53 00