Hoppa till innehållet

Projekt

växa
Hållbar stadsgödsel – SURFER (2021-2024)

I projektet SURFER tar vi fram ny kunskap för utveckling av säker behandling och recirkulering av växtnäring från svartvatten, för produktion av en hållbar urban stadsgödsel (”folkgödsel”).

QCAM
Additively manufactured materials using ultrasound (QCAM)

Målet med projektet är att utveckla metoder för oförstörande utvärdering av AM-materialets egenskaper, baserat på ultraljudsmätning.

Sustainable enErgy efficiEnt hybriD compoSites (SEEDS)

Hållbara och ekonomiskt lönsamma kolfiberkompositer.

Logo
Hållbar och cirkulär kärnkraft genom forskning om avancerade material och tribologi (CiNEMaT)

Karaktärisering, avancerad tillverkning och tribologisk testning av material för att möjliggöra konstruktionen av en svensk blykyld GenIV forskningsreaktor. Forskningsprojektet är en integrerad del av forskningscentret SUNRISE.

Space Junk Image
Space Debris: På jakt efter cirkularitet för återanvändning av satellitmaterial

Circularity and Sustainability in Space: Case of Spacecraft Materials

Digital Twin
Experimental Mechanics – Digital Twin

The research project 'Digital Twin', aims at developing new tools and methodologies that combine fluid mechanics simulations, highly resolved experimental measurement technologies and neural networks for the detailed monitoring of engineered flow fields in real time.

Membrane distillation and blackwater
Energy and nutrient local food production (ENSYM)

ENSYM är ett projekt fokuserat på energieffektivitet för återvinning av näringsämnen från svartvatten för produktion av ett hållbart stadsgödselmedel.

dig
Additivt tillverkade produkter - mot en digital tvilling

I det här projektet är målet att utveckla en digital tvilling för additiv tillverkning. Den digitala tvillingen är en virtuell representation av tillverkningsprocessen som kan användas för att säkerställa kvaliteten på additivt tillverkade produkter.

LTU karta med sensorer
Digital twins for sustainable facility management

This research project aims to deepen the understanding of how our decision-making from the design phase and forward affects the circularity of a construction. The study will use a digital twin of the campus to study and analyse how its spaces are utilised compared to the actual building from the standpoint of standardised circular feedback and sustainable facility management.