Kvinna på promenad

Ett aktivt vardagsliv och ett hållbart arbetsliv för vuxna med neurologiska skador och sjukdomar

Forskningen fokuserar hur möjligheter till engagemang i aktiviteter och delaktighet i samhället förändras vid neurologisk sjukdom och skada.

Vidare hur förhållande hos personen och omgivningen, till exempel platser, sociala nätverk, vardagsteknik och transporter, samspelar med aktiviteter och förändrar förutsättningar till ett aktivt liv och hälsa. Forskningen fokuserar även på digitaliseringen i samhället och hur den ökade användningen av teknik påverkar människors aktiviteter i hem, på arbetsplatser och i samhället. Forskningen studerar också hur rehabilitering och prevention kan utvecklas för att stödja ett aktivt liv som främja livslång hälsa.  I det ingår studier om hur teknik kan stödja engagemang i aktiviteter i vardagen och på arbetsplatser. Vidare hur samhället kan göras mer tillgängligt för att förebygga inskränkningar av delaktighet i samhällslivet.

Några exempel på forskningsområden

Mot ett aktivare liv – enklare och jämlikare tillgång till rehabilitering genom integrerat webbprogram. 

Användning av teknik i vardagens aktiviteter: Möjligheter och utmaningar.

Hjärnvänliga arbetsmiljöer – Främja ett hållbart arbetsliv för personer med kognitiv funktionsnedsättning i en digitaliserad tid.

Främja delaktighet i samhället: aktiviteter, platser och sociala nätverk.

Möjligheter till  hälsa, aktivitet och delaktighet för personer med neurologiska skador och sjukdomar.

Kontakta oss

Maria Larsson-Lund

Maria Ranner

Lars Jacobsson

Alexandra Olofsson

Ann-Charlott Kassberg