Kvinna på promenad

Ett aktivt vardagsliv och ett hållbart arbetsliv för vuxna med neurologiska skador och sjukdomar

Forskningen fokuserar hur möjligheter till aktiviteter i vardaglig liv, arbete och delaktighet i samhället förändras vid neurologisk sjukdom och skada. Forskningen studerar också hur rehabilitering och prevention kan utvecklas för att stödja ett aktivt liv som främjar livslång hälsa.

 

 

Några exempel på forskningsområden

Kontakt

Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Maria Ranner

Maria Ranner, Universitetslektor

Telefon: 0920-491452
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Lars Jacobsson

Lars Jacobsson, Adjungerad universitetslektor

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Alexandra Olofsson

Alexandra Olofsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492356
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap

Ann-Charlotte Kassberg, Adjungerad universitetslektor

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Monika Lindberg

Monika Lindberg, Doktorand

Telefon: 0920-491206
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap

Ida-Maria Barchéus, Doktorand

Telefon: 0920-492854
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap