Industriell marknadsföring

Industriell marknadsföring omfattar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Från ett marknadsorienterat perspektiv fokuseras områden såsom tjänstemarknadsföring, köpbeteende, e-handel och e-förvaltning.

Vår forskning inom ämnet omfattar bland annat följande:

  • Konsumentbeteende på internet: inom turism och i handeln
  • Varumärkesbyggande, varumärkesimage
  • E-förvaltning från kundperspektiv
  • Värdeskapande i samarbeten mellan universitet och näringsliv
asa-wallstrom-ets-ind-ekon.jpg

Åsa Wallström

Professor, Prefekt
Luleå tekniska universitet
Industriell marknadsföring
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
0920-491444