Industriell marknadsföring

Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Vår forskning inom ämnet omfattar bland annat följande:

  • Konsumentbeteende på internet: inom turism och i handeln
  • Varumärkesbyggande, varumärkesimage
  • E-förvaltning från kundperspektiv
  • Värdeskapande i samarbeten mellan universitet och näringsliv
asa-wallstrom-ets-ind-ekon.jpg

Åsa Wallström

Professor, Prefekt
Luleå tekniska universitet
Industriell marknadsföring
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
0920-491444