Hoppa till innehållet

Forskning inom malmgeologi

Forskningen inom malmgeologi bedrivs i huvudsak för att förstå malmbildande processer och där igenom öka förståelsen för var och hur malmer uppträder i Sveriges berggrund.

Sverige har en mycket lång tradition när det gäller brytning av olika metaller. Idag är Sverige en av Europas ledande metallproducenter, med produktion av t.ex. järn (Fe), koppar (Cu), zink (Zn), bly (Pb), guld (Au) och silver (Ag). Gruv- och prospekteringsbranschen är en betydande basnäring i Sverige och har en stor betydelse för den infrastrukturella utvecklingen i främst norra Sverige.

Vi arbetar med orogent guld, vulkaniska massiva sulfidmalmer, järnoxid-koppar-guldmalmer, apatit-järnmalmer och porfyr koppar-guldmalmer, vilka alla är malmtyper som förekommer i Sverige. Forskningsarbetet bedrivs i nära samarbete med gruv- och prospekteringsbolag och behandlar geokemiska, texturella, isotopgeologiska, strukturella och stratigrafiska aspekter kring hur och var malmerna uppträder.

I flera projekt samarbetar vi med forskare från jordens alla hörn. Det internationella samarbetet är viktigt dels för att belysa olika aspekter av malmbildning med forskare som har olika erfarenheter, dels för jämförande studier, och dels för att samordna de analytiska resurserna som krävs i modern malmgeologisk forskning. En viktig del i vår forskning är också att studera malmförekomster i andra delar av världen genom att delta i internationella exkursioner.

Om du har frågor kring malmgeologisk forskning, tveka inte att kontakta någon av personalen.