Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Matematik och Lärande vid Luleå tekniska universitet (MoL)

Matematik och lärande innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik utifrån både ett matematiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Följaktligen är forskningen i matematik och lärande tvärvetenskaplig till sin karaktär och dess syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka matematikutbildningen på olika utbildningsnivåer. Centrala frågor inom forskning rör avancerad begreppsbildning i matematik, matematisk tänkande och kommunikation på olika stadier från förskola till universitet samt framtidens läromedel i matematik. MoL-gruppen idkar forskningssamarbete på nationell och internationell nivå och upprätthåller goda kontakter med andra svenska och utländska forskningsmiljöer. Arbetet i gruppen leds av professor Timo Tossavainen.

Gruppen har ansvar för kurserna i matematikdidaktik och delvis för matematik inom lärarutbildningen vid flera av inriktningarna samt inom forskarutbildningen. Vi bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning i samarbete med institutionen för System- och rymdteknik (SRT), institutionen för Teknikvetenskap och matematik (TVM) och flera närliggande kommuner. Samarbete med Skolverket har också skett under många år och kommer att fortgå, till exempel med utvecklingen av nya kurser i uppdragsutbildning.