Hoppa till innehållet
toppbild_matematik_och_larande_LTU.jpg

Matematik och Lärande vid Luleå tekniska universitet (MoL)

Matematik och lärande innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik utifrån både ett matematiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Följaktligen är forskningen i matematik och lärande tvärvetenskaplig till sin karaktär och dess syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka matematikutbildningen på olika utbildningsnivåer.

Centrala frågor inom forskningen rör avancerad begreppsbildning i matematik, matematiskt tänkande och kommunikation på olika stadier från förskola till universitet, samt framtidens läromedel i matematik. MoL-gruppen har forskningssamarbeten på nationell och internationell nivå och upprätthåller goda kontakter med andra svenska och utländska forskningsmiljöer. Arbetet i gruppen leds av professor Timo Tossavainen.

Gruppen har ansvar för kurserna i matematikdidaktik och delvis för matematik inom lärarutbildningen vid flera av inriktningarna samt inom forskarutbildningen. Vi bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning, till exempel i samarbete med Institutionen för teknikvetenskap och matematik, TVM, och Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Samarbete med närliggande kommuner sker också, huvudsakligen via forskarskolan PROFS.

Maria Johansson
Forskningen utvecklar skolan

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna. – Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

digitalt
Nobla dagen blev digital

Traditionsenligt har Nobla dagen genomförts vid institutionen hälsovetenskap. Den genomfördes digitalt, på grund av pågående pandemi. Dagen handlade om den nya institutionen hälsa, lärande och teknik. – Det var en jätteintressant dag. Vi fick inblick i varandras forskning och utbildningsprogram, säger Eva Alerby, professor i pedagogik.

Foto: Lars Andersson
Verksamhetsnära forskarskola invigd

Luleå tekniska universitets nya forskarskola PROFS (praktiknära forskning i skolan) invigdes på Vetenskapens hus under fredagen. Syftet med satsningen är att säkerställa universitetets vetenskapliga kompetens i nära samarbete med skolorna i regionen.