Hoppa till innehållet

Matematik och Lärande vid Luleå tekniska universitet (MoL)

Matematik och lärande innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik utifrån både ett matematiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Följaktligen är forskningen i matematik och lärande tvärvetenskaplig till sin karaktär och dess syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka matematikutbildningen på olika utbildningsnivåer.

Centrala frågor inom forskningen rör avancerad begreppsbildning i matematik, matematiskt tänkande och kommunikation på olika stadier från förskola till universitet, samt framtidens läromedel i matematik. MoL-gruppen har forskningssamarbeten på nationell och internationell nivå och upprätthåller goda kontakter med andra svenska och utländska forskningsmiljöer. Arbetet i gruppen leds av professor Timo Tossavainen.

Gruppen har ansvar för kurserna i matematikdidaktik och delvis för matematik inom lärarutbildningen vid flera av inriktningarna samt inom forskarutbildningen. Vi bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning, till exempel i samarbete med Institutionen för teknikvetenskap och matematik, TVM, och Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Samarbete med närliggande kommuner sker också, huvudsakligen via forskarskolan PROFS.