Hoppa till innehållet
Poly_logo_3.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Polymera kompositmaterial

Polymera kompositmaterial är ett spännande forskningsämne som i samverkan med andra närliggande ämnen bygger grunder för tillverkning och utvecklar kunskap och förståelse om funktionalitet av avancerade polymera kompositmaterial för dagens och framtidens applikationer.

Vi studerar samband mellan kompositers prestanda och deras heterogena uppbyggnad, egenskaper hos beståndsdelar och deras samverkan. Viktiga frågor är materialets åldring, påverkan av fukt och extrema temperatur samt skadetolerans. Materialoptimering, optimering av tillverkningsprocesser för att uppnå bestämda egenskaper leder till förbättring av existerande och utveckling av nya kompositmaterial. Experimentella, analytiska och numeriska metoder kombineras i studier av mekanismer på nano- mikro och makronivå. Materialets beteende beskrivs med materialmodeller som implementeras i numeriska beräkningsrutiner.

De viktigaste användningsområdena för våra resultat är flyg-, bil- och marinindustrin.
 

Kontakt

Professor Roberts Joffe, ämnesföreträdare
Avdelningen för materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Foto: Privat
Utvecklar robotarmar åt CERN

I ett nystartat samarbete med världens största partikelfysiklaboratorium CERN, utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet robotarmar till det för människor farliga underhållsarbetet på anläggningen. Målet är lättare robotar med högre prestanda.

ICCM22
Åtta forskare presenterade på ICCM22 i Melbourne

Tre forskargrupper vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM), var representerade på världens största konferens för kompositmaterial, ICCM. Dessa var trä- och bionanokompositer, strömningslära samt polymera kompositmaterial.