Pågående forskningsprojekt

Publicerad: 10 maj 2017

Vid Luleå tekniska universitetet studerar vi bland annat hur miljökonflikter hanteras, vilken betydelse institutioner har för en effektiv och rättvis resursförvaltning och vilka politiska styrmedel upplevs som tillförlitliga i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Här hittar du de forskningsprojekt som pågår just nu inom forskningsämnet Statsvetenskap.