Hoppa till innehållet

Pågående och genomförda forskningsprojekt

Vid Luleå tekniska universitetet studerar vi bland annat hur miljökonflikter hanteras, vilken betydelse institutioner har för en effektiv och rättvis resursförvaltning och vilka politiska styrmedel upplevs som tillförlitliga i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Här hittar du de forskningsprojekt som pågår just nu och även information om tidigare genomförda forskningsprojekt inom forskningsämnet Statsvetenskap.

Pågående forskningsprojekt

Genomförda forskningsprojekt

Deliberation och värdering i miljöpolitiskt beslutsfattande: Tillämpning på naturresursförvaltning vid förekomsten av användarkonkurrens

Medverkande: Simon Matti (Statsvetenskap) & Kristina Ek (Nationalekonomi). Projektet finansierades av FORMAS.

Institutioner för en legitim rovdjursförvaltning

Medverkande: Carina Lundmark (Statsvetenskap), Annica Sandström (Statsvetenskap/Stockholm Resilience Centre) & Simon Matti (Statsvetenskap). Projektet finansierades av Naturvårdsverket/Viltvårdsfonden. 

Institutioner för en legitim rovdjursförvaltning (fortsättningsprojekt)

Medverkande: Simon Matti (Statsvetenskap), Carina Lundmark (Statsvetenskap) & Annica Sandström (Statsvetenskap/Stockholm Resilience Centre) Projektet finansierades av Naturvårdsverket/Viltvårdsfonden.

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Medverkande: Carina Lundmark (Statsvetenskap) och Gunnar Jonsson (Samhällsbyggnad och naturresurser) Projektet finansierades inom ramen för Energimyndighetens program Uthållig kommun

Investeringar i förnybar energi och regional utveckling

Medverkande: Peder Rönnbäck, Annica Sandström och Patrik Söderholm. Projektet finansierades av Energimyndigheten.

BaltGene. Baltic Sea Genetic Diversity. 

Medverkande: Annica Sandström (koordinerat av Kerstin Johannessen GU). BaltGENE was funded by EU BONUS and Formas. 

BUFFER

Medverkande: Annica Sandström, Catherine Wilkinson och Sverker Jagers. BUFFER was funded under the FP7 ERA-Net scheme, BiodivERsA, with the support of the respective national funding agencie

Hushållens svar på miljöpolitiska målsättningar – en fråga om policylegitimitet

Carina Lundmark och Simon Matti. Projektet ingick i forskningsprogrammet SHARP och finansierades av Naturvårdsverket och Formas.

Hållbara hushåll - Är rätten underlättande eller kontraproduktiv?

Carina Lundmark, tillsammans med forskare från Rättsvetenskap vid LTU. Projektet ingick i forskningsprogrammet SHARP och finansierades av Naturvårdsverket och Formas.

Adaptiv förvaltning av vilt och fisk

Carl Rova, Annica Sandström och Sofia Wennberg-DiGasper. Projektet bedrevs i samarbete med SLU Umeå och finansierades av Naturvårdsverket.

Policymaking for Adaptive Management of Natural Resources (AMORE)

Carina Lundmark, tillsammans med en rad forskare från såväl teknik- som samhällsvetenskaperna. Projektet finansierades av Formas.