Hoppa till innehållet
Ultraljudsreaktor för vattenrening Foto: Örjan Johansson
Ultraljudsreaktor för hygieniseing och vattenrening Foto: Örjan Johansson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ultraljud och processakustik

Forskningsområdet handlar om multifysiksimulering och optimering av kopplade resonansförstärkta system för hydrodynamisk och akustisk kavitation med hög intensitet. Tillämpning sker inom pappersmassa, gruv- och mineralteknik, biokemi, kompositmaterial, livsmedelsförädling och vattenrening. Viktiga tillämpningsområden:

I. Processintensifiering genom flödesinitierad och ultraljudskontrollerad kavitation för effektivisering av energikrävande bearbetningsprocesser

II. Optimering av ljud- och vibrationsegenskaper med avseende på sammansatta och komplexa system med krav på hög processkvalitet