Hoppa till innehållet
Mineral

Hållbar mineralutvinning, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Tillgång på mineral och metaller är en hörnsten i den gröna omställningen som vår värld står inför. Under utbildningen får du verktyg och metoder som ger dig en ledande position i arbetet med att tillgodose behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter.
Programmet i hållbar mineralutvinning ger dig verktyg och metoder för att hitta och tillverka till exempel batterimetaller, stål, sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk eller koppar till våra mobiltelefoner. För att möta morgondagens utmaningar krävs förståelse för hur jorden fungerar och hur mineral och metaller bryts och återvinns för att kunna bidra till ett hållbart användande av naturresurser. Programmet ges i nära samarbete med ledande företag inom området vilket ger dig en unik möjlighet till att samverka med och lära känna branschen.

Programmet i hållbar mineralutvinning ger dig verktyg och metoder för att hitta och tillverka till exempel batterimetaller, stål, sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk eller koppar till våra mobiltelefoner. För att möta morgondagens utmaningar krävs förståelse för hur jorden fungerar och hur mineral och metaller bryts och återvinns för att kunna bidra till ett hållbart användande av naturresurser. Programmet ges i nära samarbete med ledande företag inom området vilket ger dig en unik möjlighet till att samverka med och lära känna branschen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ges på engelska och är öppen för studenter från hela världen. Utbildningen fokuserar på samtliga steg som krävs för att hitta, bryta, utvinna och återvinna metall och mineral och hur  miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter hanteras, till exempel vatten, biprodukter och avfall.  Utbildningen är inriktad på projektorienterat lärande i samverkan med näringslivet.

Under de två första åren genomförs en projektkurs som behandlar hela värdekedjan för mineral och metall. Kursen ges i samverkan med företag och har både praktiska och teoretiska delar, till exempel experiment och fältövningar. Projektkursen löper parallellt med baskurser inom exempelvis matematik, fysik, kemi, mineralogi och en introduktion till geovetenskap. Det tredje året läser du arbetsvetenskap, råvaruekonomi och matematisk statistik och fördjupar dina kunskaper genom valbara kurser.

Efter kandidatexamen kan du fortsätta på ett av våra masterprogram för att specialisera dig inom ett område. Det finns också möjlighet att senare ta en civilingenjörsexamen. 

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens inom mineralutvinning. Efter utbildningen kan du till exempel jobba inom gruv- och mineralindustrin, på konsultföretag , myndigheter och inom metall- och återvinningsindustrin i Sverige och internationellt. 

Anmälan
Hållbar mineralutvinning kandidat, nordiska studenter,
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-85144
2022-04-19
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +

Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2022-03-15

Anmälan
Hållbar mineralutvinning, kandidat, internationella studenter,
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-85143
2022-01-17
10
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +

Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson, Biträdande professor, Programchef

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682