Hoppa till innehållet

Hållbar mineralutvinning, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Hållbart användande av naturresurser är viktigt i den gröna omställning vi står inför. Med denna unika utbildning lär du dig att tillgodose behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter. Utbildningen sker i samarbete med ledande företag i branschen.

Programmet i hållbar mineralutvinning ger dig verktyg och metoder för att hitta och utvinna bland annat batterimetaller, stål, sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk eller koppar till våra mobiltelefoner. Att möta morgondagens utmaningar kräver förståelse för hur jorden fungerar och hur mineral och metaller hittas, bryts och återvinns, och därmed bidrar till ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Programmets nära samarbete med ledande företag gör att du får kontakter i arbetslivet tidigt under utbildningen.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du utveckla kompetenser för att lösa behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter genom att lära dig om hela värdekedjan inom gruvdrift. För att möta framtidens utmaningar, samtidigt som miljöpåverkan minimeras, krävs personer med denna unika expertis. Kunskap över hela värdekedjan av mineral och metaller är nödvändig, samt en förståelse för jordsystemet och specifik kunskap om metoder och processer för att skapa en hållbar värdekedja. Genom den unika strukturen på det här utbildningsprogrammet och samverkan med företag, kommer du som student redan under ditt första år att ta del av verkliga industriella utmaningar och frågeställningar, samtidigt som du får se framtida yrkesroller och nätverka med möjliga arbetsgivare. Programmet ges på engelska och är öppet för studenter från hela världen. Kurserna fokuserar på alla steg som krävs i hela värdekedjan för att hitta, bryta, utvinna och återvinna metall och mineral, och på hur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter hanteras, såsom vatten, biprodukter och avfall.

Under de första två åren går du en projektkurs som behandlar hela värdekedjan för mineral och metaller. Kurserna har både praktiska och teoretiska delar, såsom experiment och fältövningar. Projektkurserna löper parallellt med grundläggande kurser som matematik, fysik, kemi, mineralogi och en introduktion till geovetenskap. Det är den bas du behöver för att förstå problem och skapa lösningar för industrins och samhällets behov. Tredje året studerar du arbetsvetenskap, råvaruekonomi, matematisk statistik, samt fördjupar dina kunskaper genom valbara kurser. Användandet av valbara kurser ger dig möjlighet att påverka din egen studieplan, kompetensprofil och färdigheter för din kommande karriär.

Efter examen kan du fortsätta din utbildning genom att söka till något av våra mastersprogram för att ytterligare specialisera dig inom ett ämnesområde.  

Var kan jag jobba?

Du får en unik och efterfrågad teknisk kompetens inom hållbar mineralutvinning, och kan arbeta inom gruv- och mineralindustrin tillverkningsindustrin, inom konsult- och teknikföretag, statliga organisationer, metall- och återvinningsindustrin i Sverige och internationellt Industrin växer kontinuerligt längs hela värdekedjan och det förväntas en hög efterfrågan på kompetenser som lärs ut i det här programmet.

Anmälan
Hållbar mineralutvinning kandidat, nordiska studenter,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-85015
2023-04-17
20
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +

Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Hållbar mineralutvinning, kandidat, internationella studenter,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-85014
2023-01-16
10
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) +

Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Hesham Ahmed

Hesham Ahmed, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309