Rektor

Universitetets främste företrädare och ledare är rektor.
Regeringen utser rektor efter förslag från universitetets styrelse. Rektor har två prorektorer varav en biträdande rektor. Rektors främsta uppgift är att se till att universitetets verksamhet bedrivs effektivt och i enlighet med lagstadgade krav.

Johan Sterte

Sterte, Johan - Rektor

Organisation: Kemisk teknologi, Ledningsstab, Universitetsledningen, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491608
Erik Höglund

Höglund, Erik - Professor, Stf rektor, Prorektor, ämnesföreträdare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Universitetsledningen, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491215
Birgitta Bergvall-Kåreborn

Bergvall-Kåreborn, Birgitta - Professor, Prorektor

Organisation: Informationssystem, Datavetenskap, Universitetsledningen, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491327
Maria Åberg-Andersson

Åberg-Andersson, Maria - Handläggare, Rektors sekreterare

Organisation: Ledningsstab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491605