Rektor

Universitetets främste företrädare och ledare är rektor.
Regeringen utser rektor efter förslag från universitetets styrelse. Rektor har två prorektorer varav en biträdande rektor. Rektors främsta uppgift är att se till att universitetets verksamhet bedrivs effektivt och i enlighet med lagstadgade krav.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Bergvall-Kåreborn, Birgitta - Rektor, professor

Organisation: Informationssystem, Universitetsledningen, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491327
Rum: B229 - Luleå»
Cathrine Norberg

Norberg, Cathrine - Professor, Prorektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492189
Rum: B276 - Luleå»
Pär Weihed

Weihed, Pär - Professor tillika ämnesföreträdare, Prorektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493987
Rum: B275 - Luleå»
Maria Åberg-Andersson

Åberg-Andersson, Maria - Handläggare, Rektors sekreterare

Organisation: Stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491605