Rektor

Universitetets främste företrädare och ledare är rektor.
Regeringen utser rektor efter förslag från universitetets styrelse. Rektor har två prorektorer varav en biträdande rektor. Rektors främsta uppgift är att se till att universitetets verksamhet bedrivs effektivt och i enlighet med lagstadgade krav.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Bergvall-Kåreborn, Birgitta - Rektor, professor

Organisation: Universitetsledningen, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491327
Rum: B229 - Luleå»
Erik Höglund

Höglund, Erik - Professor, Prorektor, stf rektor, ämnesföreträdare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Universitetsledningen, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491215
Rum: B276 - Luleå»
Maria Åberg-Andersson

Åberg-Andersson, Maria - Handläggare, Rektors sekreterare

Organisation: Universitetsdirektörens stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491605