Rektor

Universitetets främste företrädare och ledare är rektor.
Regeringen utser rektor efter förslag från universitetets styrelse. Rektor har två prorektorer varav en biträdande rektor. Rektors främsta uppgift är att se till att universitetets verksamhet bedrivs effektivt och i enlighet med lagstadgade krav.

Erik Höglund

Höglund, Erik - Professor, vikarierande rektor, ämnesföreträdare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Universitetsledningen, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491215
Rum: B276 - Luleå»
Birgitta Bergvall-Kåreborn

Bergvall-Kåreborn, Birgitta - Professor, vikarierande stf rektor, Prorektor

Organisation: Informationssystem, Datavetenskap, Universitetsledningen, Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491327
Maria Åberg-Andersson

Åberg-Andersson, Maria - Handläggare, Rektors sekreterare

Organisation: Ledningsstab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491605