Hoppa till innehållet

eMaintenance LAB

Publicerad: 3 maj 2011

Världens första internationella labb för e-underhåll

eMaintenance Lab utvecklades för att vara en plattform att användas vid utvecklíng av beslutsfattande underlag för underhåll. Idag är labbet även en central del vid forskning och utbildning inom underhåll på Luleå tekniska universitet.

eMaintenance Lab, är världens första internationella eMaintenance laboratorium och tillhandahåller olika tjänster till logistik och underhålls avdelningar samt till både nationella och internationella forskargrupper. Detta omfattar industri och forskningsparter från Slovenien, Spanien, Italien, Tyskland, Norge, Finland och USA. I laboratoriet får forskarna tillgång till verktyg som stödjer dem i att bygga artefakter såsom modeller, metoder, ramverk, metoder, tekniker och verktyg för beslutsfattande underlag till underhåll. Detta ger en möjlighet att praktiskt testa en idé, även på sin målgrupp, innan man tar valet att lansera den.

I Luleå och Kiruna

eMaintenanceLAB utvecklades i Luleå 2006, tre år senare utvecklade man i samarbete med LKAB ett identiskt labb i Kiruna.

 

Vad erbjuder eMaintenceLAB?

 • En gemensam plattform för underhålls forskning, med fokus på e-Maintenance
 • Tillhandahållande av bästa praxis och mönster
 • Små skalenliga modeller av verklig miljö (för pre-verifiering)
 • Data processorkapacitet (stora datamängder)
 • Kunskapsutbyte
 • Gemensamt förvar
 • Datainsamlings förfarande
 • Återanvändning - Data / Logic (Software)
 • Samverkans miljö
 • Digitalt forskningsbibliotek
 • Stöd till forskare med fokus på andra aspekter av underhåll
 • Datalager - Teknik & metoder
 • Data mining - Teknik & metoder
 • Big Data analysering
 • Text analysering
 • Avancerad kontextanpassning och –visualisering
 • Simulerings kapacitet
 • Förstå den verkliga världens begränsningar (med hjälp av verkliga parametrar)
 • Spridning av ny teknik & nya metoder

Samarbetsparter

Labbkoordinator eMaintenance LAB

Ramin Karim

Karim, Ramin - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344