Hoppa till innehållet
engelska med didaktisk inriktning.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Engelska med didaktisk inriktning

Engelska med didaktisk inriktning fokuserar på engelska både som ämne och som didaktisk praktik. Hos oss kan studenter läsa upp till C-nivå (upp till 90 hp) med inriktning mot det engelska språket eller engelskspråkig litteratur som del i en kandidatexamen. Engelska är också en central del av LTU:s lärarutbildningar, där vi erbjuder kurser inom såväl grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 som ämneslärar–programmet. Vi erbjuder också ett antal fristående kurser såsom Kreativt skrivande på engelska och English for Professional Purposes. Engelska vid LTU är ett dynamiskt ämne, som i den senaste nationella utvärderingen fick högsta betyg av dåvarande Högskoleämbetet.

Vi bedriver forskning inom både engelskspråkig lingvistik och litteratur, där ämnets didaktik studeras tillsammans med det engelska språket och dess litterära och kulturella uttryck. Här finns forskning om läromedel och vokabulärinlärning såväl som barnlitteratur och filmstudier. Vi bidrar till en stark forskningsmiljö inom det didaktiska området genom nära samarbete med andra forskningsämnen inom lärarutbildningen. Engelska med didaktisk inriktning är del av den praktiknära forskarskola (PROFS) som universitetet bedriver i samarbete med närliggande kommuner samt Region Norrbotten och är också en viktig del av universitetets strategiska område Lärande.

Maria Johansson
Forskningen utvecklar skolan

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna. – Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

UDiN 3 november
Hållbar kunskap – engelsk språkdidaktik i det 21:a århundradet

Höstens andra UDiN-seminarium med fokus på engelsk språkdidaktik inleddes med att gymnasiechef i Luleå kommun, Eva Lindbäck, framhåller det viktiga arbetet som sker i klassrummet med elever. Hon introducerade dagens medverkande: Denise Bergström, doktorand i Engelska med didaktisk inriktning och Marie Nordlund universitetslektor i engelska, båda vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid Luleå tekniska universitet samt Clara Johansson, lärare i engelska vid Luleå gymnasieskola.

digitalt
Nobla dagen blev digital

Traditionsenligt har Nobla dagen genomförts vid institutionen hälsovetenskap. Den genomfördes digitalt, på grund av pågående pandemi. Dagen handlade om den nya institutionen hälsa, lärande och teknik. – Det var en jätteintressant dag. Vi fick inblick i varandras forskning och utbildningsprogram, säger Eva Alerby, professor i pedagogik.