Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Engelska med didaktisk inriktning

Engelska med didaktisk inriktning är ett forskningsämne vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Studenter kan studera engelska som huvudämne upp till kandidatnivå. Studenter kan också studera engelska för att få lärarbehörighet för grundskolans år F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet. Det ettåriga magisterprogrammet som erbjuds gör det möjligt för studenter att specialisera sig i Engelska med didaktisk inriktning. Programmet är öppet både för studenter som har engelska som huvudämne och för dem som har lärarbehörighet. Det kombinerar språkstudier med ett didaktiskt perspektiv.

Det är också möjligt att studera till en doktorsexamen i Engelska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Doktorander kan endast anställas vid universitetet när doktorandtjänster har utlysts och dessa har sökts i konkurrens. Doktorandtjänster utlyses under Lediga tjänster vid LTU. Alternativt kan sökande med egen finansiering kontakta professorerna direkt för att ansöka (bevis på fyra års oberoende finansiering krävs).

Forskning inom ämnet Engelska med didaktisk inriktning genomförs i samarbete med andra universitet likväl som ämnesöverskridande inom LTU.