Hoppa till innehållet

DEPICT LAB – Teknik på människans villkor

DEPICT LAB är en laborativ miljö där forskarna kan visualisera och analysera mänskligt beteende med hjälp av den senaste tekniken inom området. Mätutrustningen gör det möjligt att i ett forskningssammanhang studera faktiskt mänskligt handlade och undermedvetna kognitiva processer för att få svar som inte går att fånga med klassiska kvantitativa metoder.

En stor del av utrustningen i labbet är mobil och kan användas i både labb- och industrimiljö. Studier har redan gjorts i kontrollrumsmiljö, hos till exempelvis processoperatörer i gruvor och bland personal i en tågledningscentral.

De biometriska mätningar som används är:

  • Elektroencefalografi (EEG) – en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder
  • Elektromyografi (EMG) – en metod för att mäta musklernas respons på stimulering från nervsystemet.
  • Hudkonduktans (GSR) – för att mäta hudens elektriska ledningsförmåga.
  • Utrustning finns även för att mäta hjärtats elektriska aktivitet, ögonrörelser och personers ansiktsuttryck. 

Labbet är en viktig resurs på nationell nivå för att förena olika mätmetoder. Genom ett system som kan prata med alla sensorer samtidigt kan undersökningar skräddarsys för de flesta situationer där människors upplevelser ska studeras.

Forskningssamarbete

Utrustningen används av forskare och studenter inom bland annat teknikutveckling, marknadsföring och beteendevetenskap men möjliggör också nya tvärvetenskapliga möten med andra lärosäten och företag. Ta kontakt med oss om du vill veta mer om DEPICT LAB eller kostnadsberäkningar när du gör forskningsansökningar.  

DEPICT-labbet är finansierat av Kempestiftelserna och labbfonden vid Luleå tekniska universitet med 2,6 miljoner kronor. 

 

DEPICT LAB

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.