Hoppa till innehållet

Drift och underhållsteknik

Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Ämnesområdet för Drift och underhållsteknik är tvärvetenskaplig, gränsöverskrdande och skildrar många vetenskapsområden och nyatekniker. Avdelnings verksamheten är inriktad mot att hitta synergier med andra tekniska discipliner och byggnätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har fått bidrag från EU och svenska forskningsfinansieringsorgan som VINNOVA och SSF. Avdelning har lanserat en International Journal of System Assurance Engineering och Management publicerad av Springer. Inrättandet av SKF-högskolans tekniska center för avancerad övervakning av tillstånd har gett divisionen en plattform för utveckling av förutsägbar teknik. Dessutom fungerar två e-underhållslaboratorier på LTU och LKAB, Kiruna. En tillståndsövervakningslaboratorium har upprättats vid avdelningen. Avdelningen är kompetent och utrustad tekniskt för att genomföra forskning inom de framväxande områdena stor data, predictive och prescriptive analytics.

Den ökande medvetenheten inom industrin och den akademiska världen att underhållet säkerställer en tillförlitlig och hållbar prestanda och skapar ytterligare värde för affärsprocessen, samarbetar avdelningen motdetta mål med branscher, akademiker och forskare.

Foto: Privat
"Att läsa utbildningen på distans fungerar väl, då kurserna är anpassade för detta"

Namn: Jesper Rundström Program: Högskoleingenjör underhållsteknik

Foto: Privat
"Kurserna håller en hög nivå med kunniga lärare"

Namn: Simon Selander Program: Högskoleingenjör underhållsteknik

Foto: Per Pettersson
Veronica Jägare disputerade i drift- och underhållsteknik

A challenge-driven framework for innovations in railways

Snabbspår_drift_underhåll
Uppdragsutbildning för utrikesfödda ingenjörer

Luleå tekniska universitet har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Northvolt tagit fram en uppdragsutbildning i drift och underhållsteknik för utrikesfödda ingenjörer. Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning har ökat sina möjligheter till anställning vid Northvolts nya batteriproduktionsfabrik i Bergsbyn utanför Skellefteå.

Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 79
Reliability Engineering & System Safety, Vol. 230
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik