Drift och Underhållsteknik

Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Ämnesområdet för Drift och underhållsteknik är tvärvetenskaplig, gränsöverskrdande och skildrar många vetenskapsområden och nyatekniker. Avdelnings verksamheten är inriktad mot att hitta synergier med andra tekniska discipliner och byggnätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har fått bidrag från EU och svenska forskningsfinansieringsorgan som VINNOVA och SSF. Avdelning har lanserat en International Journal of System Assurance Engineering och Management publicerad av Springer. Inrättandet av SKF-högskolans tekniska center för avancerad övervakning av tillstånd har gett divisionen en plattform för utveckling av förutsägbar teknik. Dessutom fungerar två e-underhållslaboratorier på LTU och LKAB, Kiruna. En tillståndsövervakningslaboratorium har upprättats vid avdelningen. Avdelningen är kompetent och utrustad tekniskt för att genomföra forskning inom de framväxande områdena stor data, predictive och prescriptive analytics.

Den ökande medvetenheten inom industrin och den akademiska världen att underhållet säkerställer en tillförlitlig och hållbar prestanda och skapar ytterligare värde för affärsprocessen, samarbetar avdelningen motdetta mål med branscher, akademiker och forskare.

Alireza Ahmadi, professor i drift och underhållsteknik

Foto: Tomas Bergman

Behzad Ghodrati, professor i drift och underhållsteknik

Foto: Tomas Bergman

Abhinav Saxena, adjungerad professor i drift och underhållsteknik

Abhinav Saxena, adjungerad professor i drift och underhållsteknik
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@2f822d52
Thaduri. A, Famurewa. S, Verma. A, Kumar. U
Ingår i: System Performance and Management Analytics
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@32a380cd
Jena. J, Verma. A, Kumar. U, Ajit. S
Ingår i: System Performance and Management Analytics
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, ISSN: 0142-0615, Vol. 95, s. 617-634
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik