Hoppa till innehållet

Drift och underhållsteknik

Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivt underhåll av såväl befintliga som nya system och anläggningar.

Ämnesområdet för Drift och underhållsteknik är tvärvetenskaplig, gränsöverskrdande och skildrar många vetenskapsområden och nyatekniker. Avdelnings verksamheten är inriktad mot att hitta synergier med andra tekniska discipliner och byggnätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har fått bidrag från EU och svenska forskningsfinansieringsorgan som VINNOVA och SSF. Avdelning har lanserat en International Journal of System Assurance Engineering och Management publicerad av Springer. Inrättandet av SKF-högskolans tekniska center för avancerad övervakning av tillstånd har gett divisionen en plattform för utveckling av förutsägbar teknik. Dessutom fungerar två e-underhållslaboratorier på LTU och LKAB, Kiruna. En tillståndsövervakningslaboratorium har upprättats vid avdelningen. Avdelningen är kompetent och utrustad tekniskt för att genomföra forskning inom de framväxande områdena stor data, predictive och prescriptive analytics.

Den ökande medvetenheten inom industrin och den akademiska världen att underhållet säkerställer en tillförlitlig och hållbar prestanda och skapar ytterligare värde för affärsprocessen, samarbetar avdelningen motdetta mål med branscher, akademiker och forskare.

AIF Construction
Universitetet utvecklar AI och digitalisering i byggbranschen

Projektet AI Factory vid Luleå tekniska universitet utvidgas nu ytterligare med AIF Construction, det vill säga byggbranschen. Sedan tidigare finns AIF Railway och AIF Mines. I projekten samarbetar forskning, företag och myndigheter. – Vår målsättning är att AI ska vara ett viktigt hjälpmedel i att stötta och förenkla industrins arbete, säger Ramin Karim, professor och verksamhetsledare.

Uday Kumar
Snabb digitalisering av underhåll inom industrin

Industrin genomgår nu en omfattande förändring när underhåll planeras och registreras digitalt. Målet är att göra rätt insatser vid rätt tillfälle för att minimera antalet avbrott i produktionen. – En stor del av vår forskning är inriktad på att hitta lösningar för att komma dit, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet.

IVA2022
Forskningsprojekt på prestigefull lista

Luleå tekniska universitet har fyra forskningsprojekt med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2022. Årets fokus är teknik i mänsklighetens tjänst och de utvalda projekten bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Snabbspår_drift_underhåll
Uppdragsutbildning för utrikesfödda ingenjörer

Luleå tekniska universitet har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Northvolt tagit fram en uppdragsutbildning i drift och underhållsteknik för utrikesfödda ingenjörer. Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning har ökat sina möjligheter till anställning vid Northvolts nya batteriproduktionsfabrik i Bergsbyn utanför Skellefteå.

Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 79
Artikel i tidskrift
Kumari. J, Karim. R, Thaduri. A, Dersin. P
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management
Artikel i tidskrift
Kour. R, Arranz. M, Karim. R, Patwardhan. A, Kumar. M, Granström. R
Sustainability, Vol. 14, nr. 2
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik