Hoppa till innehållet

DRIZZLE

DRIZZLE

I DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden viktiga för Sverige, utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner, banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

CCD SETAC
SETAC 2023

Den 30 april – 4 maj 2023 höll SETAC, Sällskapet för miljötoxikologi och kemi, sitt årsmöte i Dublin, Irland. Med över 2500 konferensdeltagare och tio parallella sessioner var SETAC 2023 ett av sällskapets största evenemang hittills. Temat för evenemanget var "datadrivet miljöbeslutsfattande".

Uponor_small
Uponor Infra söker en industridoktorand

Uponor Infra söker tillsammans med Luleå tekniska universitet en industridoktorand som kommer att utföra sin forskning i samarbete med Drizzle på LTU.