Hoppa till innehållet

DRIZZLE

DRIZZLE

I DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden viktiga för Sverige, utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner, banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Bild dagvatten
MOOC kurs: Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

Städer runt om i världen står inför utmaningen att hantera dagvatten för att skydda mot översvämningar orsakade av kraftiga regn. Framtida klimatförändringar kommer att göra detta ännu svårare. Denna kurs ger en introduktion till hur vi kan hantera dagvatten på ett hållbart sätt under de kommande decennierna.

DRIZZLE:s partsstämma 2023 i Växjö

Inom DRIZZLE arrangeras årligen en partsstämma, där representanter från partnerorganisationerna får ta del av forskningsresultat, bidra med input till forskningsprojekt, samt umgås med varandra, vilket inte sällan leder till idéer om nya forskningsprojekt. I år stod den nya DRIZZLE-parten Växjö kommun värd för eventet.

DRIZZLE har fått ny styrelse

Under beslutsmötet på DRIZZLE:s partsstämma 2023 valdes representanter från de nya partsorganisationerna in i styrelsen.