Hoppa till innehållet
PROFS

Forskarskolan PROFS

Forskarskolan Praktiknära skolforskning (PROFS) är en samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Bodens kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

PROFS startade i januari 2019 med åtta doktorander i ämnena engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, pedagogik och svenska med didaktisk inriktning. I oktober 2021 startade en ny omgång av PROFS, med antagning av ytterligare tolv doktorander. Forskarskolan utökades då med ämnena fysik, historia och statsvetenskap.

Syftet med forskarskolan är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning till skola/förskola och lärarutbildning. Gemensamt för alla doktorander inom PROFS är att forskningsprojekten behandlar praktiknära frågeställningar med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet. Forskarskolan har därmed en inriktning som passar väl i tiden och kan utgöra ett nav i arbetet med att utveckla praktiknära skolforskning.

Förutom att forskningsprojekten har en praktiknära inriktning samverkar doktoranderna med regionen genom att delar av deras tjänstgöring sker på uppdrag av externa parter. Forskarskolan PROFS bidrar på detta sätt till att ytterligare stärka samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och regionens skolverksamhet.

Till forskarskolans verksamhet, till exempel seminarier, workshops och internat, inbjuds även doktorander inom de ingående ämnena som inte är antagna till forskarskolan. På så sätt skapas en dynamisk och omfattande miljö för utbildning på forskarnivå.